Квалитете идеалног терапеута

др Ф.С. описује свој приступ психотерапији и описује личне квалитете терапеута за које сматра да су суштински за формирање и одржавање ефективног терапијског односа...